Truy cập nội dung luôn

Tổng kết Đề án Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 27/01, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự...

Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng...

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Ban Tuyên giao Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 262-CV/BTGTU về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành...

Kế hoạch tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Ngày 22/01, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 89/KH-MTTQ-BTT về tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Kế hoạch Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh...

Ngày 26/01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND Triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 22/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 312/UBND-KGVX về thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3148

Tổng truy cập: 9283

PHƯỜNG HƯƠNG SƠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083.832.812
  • huongson.tp@thainguyencity.gov.vn