BỘ MÁY TỔ CHỨC

31-12-2020 13:46

I THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức danh: Thành ủy viên –Bí thư Đảng ủy –
       Chủ tịch HĐND
Số điện thoại: Cơ quan: 02083.835.898
                        Di động: 0915.015.207
Họ và tên Nguyễn Văn Hùng
Chức danh:Phó bí thư TT Đảng ủy –
                   Chủ tịch UB MTTQ
Số điện thoại: 0382.728.647                                                      

 

II LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Ngô Quang Diễn
Chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND 
Số điện thoại: Cơ quan: 02083.835.676
                        Di động: 0949.364.739
Họ và tên: Vũ Tân Thành
Chức danh: UV Ban thường vụ Đảng ủy – 
                    Phó chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0979.739.909                                                     

 

III  THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương
Chức danh: Thành ủy viên –Bí thư Đảng ủy –
                    Chủ tịch HĐND
Số điện thoại: 0915.015.207
Họ và tên: Đ/c: Nguyễn Đình Sơn
Chức danh: Đảng ủy viên – Phó chủ tịch HĐND –
                   Trưởng ban pháp chế
Số điện thoại: 0979.343.083                                                       

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7026

Tổng truy cập: 397591

PHƯỜNG HƯƠNG SƠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083.832.812
  • huongson.tp@thainguyencity.gov.vn