LỊCH PHÂN CÔNG CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN TRỰC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC PHƯỜNG HƯƠNG SƠN NĂM 2021

17-12-2021 16:39

Lịch phân công công chức chuyên môn trực giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường Hương Sơn năm 2021. Xem tại đây /documents/3026479/6455725/l%E1%BB%8Bch+ph%C3%A2n+c%C3%B4ng+c%C3%B4ng+ch%E1%BB%A9c+tr%E1%BB%B1c+m%E1%BB%99t+c%E1%BB%A7a.pdf/755b790a-1308-40c5-b17d-fc57a62bc0d9


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6896

Tổng truy cập: 397682

PHƯỜNG HƯƠNG SƠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083.832.812
  • huongson.tp@thainguyencity.gov.vn