Phú Bình: Triển khai giải pháp thu ngân sách và xây dựng huyện nông thôn mới

06-07-2022 10:11

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Bình, 6 tháng đầu năm, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhờ đó, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn đều vượt so với kế hoạch.

Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.425 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.252 tỷ đồng (tăng 5,3%); sản lượng lương thực có hạt đạt 36.127 tấn (tăng 1,1%); sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 16.520 tấn (tăng 6,7%)… Về tiến độ xây dựng nông thôn mới, qua rà soát, đến thời điểm này, Phú Bình đạt 21/36 chỉ tiêu và 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Bình còn gặp một số khó khăn, như: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt thấp (71 tỷ đồng, bằng 65,7% so với cùng kỳ năm 2021); tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm…

Từ nay đến cuối năm, Phú Bình tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước được giao; xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và các xã nông thôn mới nâng cao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn; hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Phú Bình 1, Phú Bình 2 nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước…


baothainguyen.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 541191

PHƯỜNG HƯƠNG SƠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung:

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 02083.832.812
  • huongson.tp@thainguyencity.gov.vn